Chcemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w procesie przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020. Najważniejszym elementem opracowania dokumentu jest uspołecznienie całego procesu, aby dogłębnie poznać problemy, potrzeby oraz oczekiwania Państwa,  mieszkańców Miasta Krosna, w stosunku do planowanego procesu rewitalizacji.


W związku z tym firma Future Green Innovations S.A, w imieniu Urzędu Miasta Krosna zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Konsultacje posłużą analizie sytuacji Miasta, poznaniu występujących w Mieście problemów, umożliwi zaproponowanie z Państwa strony obszarów rewitalizacji, wizji i celów rewitalizacji oraz omówienie możliwych działań rewitalizacyjnych. 


Poniżej zamieszczane będą informacje o aktualnie odbywających się konsultacjach, terminach i miejscach spotkań.

Artykuł - zdjęcie w treści


Konsultacje Programu odbywać się będą w następujących formach:

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WYPEŁNIENIA "FISZKI PROJEKTOWEJ" - FORMULARZA ZA POMOCĄ KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY REWITALIZACYJNE  - szczegółowe informacje; Formularz do wypełnienia

 

Więcej informacji na ten temat w zakładce dot. PROJEKTÓW.

 

Szkolenia Forum lokalne

W dniach 9-10.01.2017 r. w Urzędzie Miasta Krosna odbyło się szkolenie dla Forum lokalnego. Szkolenie miało na celu przekazanie informacji, zasad i wytycznych obowiązujących przy opracowaniu Programu Rewitalizacji. W szkoleniu wzięli udział zgłoszeni do Forum przedstawiciele Rad Dzielnic i Osiedli, przedstawiciele instytucji działających na terenie Miasta oraz mieszkańcy.

Serdecznie dziękujemy za czynny udział i przedstawione przez Państwa uwagi i opinie.

Materiały ze szkoleń.

Warsztaty dla młodzieży

W dniu 11.01.2017 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Mieli oni możliwość wskazania obszarów, które wymagają rewitalizacji oraz przedstawienia  własnych pomysłów na działania rewitalizacyjne.

Serdecznie dziękujemy za czynny udział w warsztatach, celne uwagi i propozycje działań.

Spotkanie forum

W dniu 11.01.2017 r. odbyło się spotkanie Forum lokalnego. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się ze wstępną diagnozą Miasta wynikającą z danych dotyczących następujących kategorii wskaźników: demografia, rynek pracy, pomoc społeczna, edukacja, podmioty gospodarcze, bezpieczeństwo publiczne, uwarunkowania przestrzenne, integracja społeczna, oraz ochrona środowiska. Kolejnym etapem prac będzie analiza danych i wyznaczenie obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych.

 

 

 

 

 

Chcemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w procesie przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020. Najważniejszym elementem opracowania dokumentu jest uspołecznienie całego procesu, aby dogłębnie poznać problemy, potrzeby oraz oczekiwania Państwa,  mieszkańców Miasta Krosna, w stosunku do planowanego procesu rewitalizacji.


W związku z tym firma Future Green Innovations S.A, w imieniu Urzędu Miasta Krosna zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Konsultacje posłużą analizie sytuacji Miasta, poznaniu występujących w Mieście problemów, umożliwi zaproponowanie z Państwa strony obszarów rewitalizacji, wizji i celów rewitalizacji oraz omówienie możliwych działań rewitalizacyjnych. 


Poniżej zamieszczane będą informacje o aktualnie odbywających się konsultacjach, terminach i miejscach spotkań.

Artykuł - zdjęcie w treści


Konsultacje Programu odbywać się będą w następujących formach:

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WYPEŁNIENIA "FISZKI PROJEKTOWEJ" - FORMULARZA ZA POMOCĄ KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY REWITALIZACYJNE  - szczegółowe informacje; Formularz do wypełnienia

 

Więcej informacji na ten temat w zakładce dot. PROJEKTÓW.

 

Szkolenia Forum lokalne

W dniach 9-10.01.2017 r. w Urzędzie Miasta Krosna odbyło się szkolenie dla Forum lokalnego. Szkolenie miało na celu przekazanie informacji, zasad i wytycznych obowiązujących przy opracowaniu Programu Rewitalizacji. W szkoleniu wzięli udział zgłoszeni do Forum przedstawiciele Rad Dzielnic i Osiedli, przedstawiciele instytucji działających na terenie Miasta oraz mieszkańcy.

Serdecznie dziękujemy za czynny udział i przedstawione przez Państwa uwagi i opinie.

Materiały ze szkoleń.

Warsztaty dla młodzieży

W dniu 11.01.2017 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Mieli oni możliwość wskazania obszarów, które wymagają rewitalizacji oraz przedstawienia  własnych pomysłów na działania rewitalizacyjne.

Serdecznie dziękujemy za czynny udział w warsztatach, celne uwagi i propozycje działań.

Spotkanie forum

W dniu 11.01.2017 r. odbyło się spotkanie Forum lokalnego. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się ze wstępną diagnozą Miasta wynikającą z danych dotyczących następujących kategorii wskaźników: demografia, rynek pracy, pomoc społeczna, edukacja, podmioty gospodarcze, bezpieczeństwo publiczne, uwarunkowania przestrzenne, integracja społeczna, oraz ochrona środowiska. Kolejnym etapem prac będzie analiza danych i wyznaczenie obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie