Artykuł - zdjęcie w treści

Projekt pn. "Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna"

Lider projektu: Gmina Miasto Krosno

Partnerzy projektu: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wartość projektu: 3 999 261,00 zł

Wartość dotacji: 3 599 334,90 zł

Głównym celem projektu jest zbadanie całego  systemu sieci wodnej pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodociągowej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom.

Najważniejsze efekty/rezultaty projektu:
A.Będziemy dysponować kompleksowo przebadanym systemem technologicznym pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wod. i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK, przesyłania przetworzonych informacji do mieszkańców i przedsiębiorstw, co umożliwi wdrożenie go dla całej sieci miejskiej.
B.Przebadanie bilansu wody wtłoczonej do sieci i zużytej na koniec każdego dnia.
C.Powstanie szczegółowa dokumentacja wdrożeniowa systemu:
-ułatwiająca sprawne objęcie wdrożeniem całego miasta;
-pozwalającego (w razie wdrożenia) na generowanie oszczędności finansowych dzięki minimalizacji strat wody;
-wzmacniającego kompetencje cyfrowe mieszkańców;
-przyczyniającego się do ochrony cennych zasobów wodnych, których niedobór w RP jest szczególnie dotkliwy.
D.Powstanie instalacja pilotażowa dowodząca poprawności założeń technologicznych i ułatwiająca  wdrożenie na szeroką skalę.
E.Wypracujemy trwały mechanizm partycypacji mieszkańców w zarządzaniu smart city.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie