• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 2 marca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Heleny, Pawła

Dla Mieszkańców

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika

Adres: ul. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno

Telefon: 13 43-204-50

Faks: 13 43-204-48

E-mail: lo1krosno@lo1krosno.info.pl

WWW: lo1krosno.info.pl

Organ prowadzący: Gmina Miasto Krosno

Dyrektor: Ryszard Józefczyk

O szkole...:

Krośnieński „Kopernik” należy do szkół o najbogatszej i najdłuższej tradycji na Podkarpaciu. Szkoła o 120 - letniej historii mieści się w zabytkowym gmachu który został zaprojektowany w stylu eklektycznym z dominującymi elementami neogotyku. Zaletą Kopernika jest jego doskonałe położenie w samym centrum Krosna, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, co ułatwia bezproblemowy dojazd do szkoły.

Szkoła gwarantuje bardzo wysoki poziom nauczania, który przekłada się na indywidualne sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Absolwenci Kopernika wielokrotnie wygrywali międzynarodowe olimpiady oraz  zajmowali w nich miejsca na podium. Wysokie wyniki i zdawalność egzaminów maturalnych dają możliwość ubiegania się o indeks najlepszych uczelni w Polsce i za granicą. Kopernik od wielu lat znajduje się na najwyższych pozycjach w Rankingu Liceów Ogólnokształcących w Polsce publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” (w 2020 roku zajmuje 52 miejsce w Polsce) i tym samym nieprzerwanie od 2013 roku uzyskując tytuł Złotej Szkoły –  znajduje się na podium wśród liceów ogólnokształcących z Województwa Podkarpackiego. Liceum w 2018 roku zostało uhonorowane nagrodą „Złotego Prymu” przyznawaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 

Kadra nauczycielska przykłada bardzo dużą uwagę do jak najlepszego przygotowania w zakresie edukacji przedmiotowej oraz rozwoju uczniów. Na rozwój młodych osób bardzo duży wpływ ma środowisko oraz społeczność, w jakiej przebywają. W Koperniku cała kadra stara się kształtować postawy uczniów bazujące na wzajemnym szacunku, tolerancji poglądów oraz patriotyzmie. Młodzież poznaje różne kultury, co budzi potrzeby poszerzania wiedzy zarówno o otaczającym świecie, jak i ludziach go zamieszkujących.  Poprzez różnorodne inicjatywy i wydarzenia młodzież rozwija odpowiednie zachowania życiowe (dojrzałość emocjonalną, odpowiednie zachowania interpersonalne, umiejętność rozwiązywania problemów oraz  pracy w grupie). Wszystkie działania są ukierunkowane na prawidłowy rozwój psychospołeczny, przygotowanie do dorosłego życia oraz umiejętność stawiania czoła życiowym wyzwaniom przez uczniów Liceum.

Indywidualne pasje, zarówno nauczycieli jak i uczniów przekładają się na bogate życie szkoły:

 • szkolni dziennikarze prowadzą portal medialny E-Kopernik,
 • aktorzy szkolnego Teatru MARYSIA inscenizują dzieła klasyki polskiej i światowej;
 • szkolny chór z powodzeniem występuje w przeglądach i konkursach ( w tym także ogólnopolskich) muzyki chóralnej;
 • od 2018 r. uczniowie klasy dwujęzycznej wystawiają sztuki w teatrze anglojęzycznym;
 • „Sportowcy” - realizują swoje sportowe pasje podczas zawodów sportowych z różnych dyscyplin oraz w ramach zajęć SKS-u;
 • osoby pragnące szerzej zaangażować się w pomoc bliźnim działają w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi;
 • uczniowie biorą udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i sportowych,  takich jak:  Turniej Debat Oksfordzkich, „Dzień Patrona”, „Święto słowa”, „Europejski Dzień Języków Obcych”, uroczyste okolicznościowe akademie, Wiosenny Ogród Nauk,  „Dzień sportu”, Dzień Brzdąca, Mikołajki i wiele innych;
 • miłośnicy przyrody i pieszych wędrówek uczestniczą w wycieczkach turystycznych organizowanych w ramach „Rajdów Kopernika” i „Pikników Wiosennych”.

To tylko niektóre, najważniejsze, cykliczne inicjatywy kulturalne organizowane dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Dlatego też misją szkoły jest nie tylko nauczanie, ale także wyposażenie młodych ludzi w „korzenie i skrzydła”; pomoc w dążeniu do osiągnięcia przez uczniów zaradności życiowej, przygotowuje ich do świadomego wyboru zawodowego i odniesienia osobistego sukcesu, również w jakże ważnej sferze wartości i uczuć.

Najważniejsze atuty szkoły:

 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz  wysokimi lokatami w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Liceów w Polsce;
 • doświadczenie i skuteczność w pracy z uczniem zdolnym ( licznie zdobywane rokrocznie  tytuły laureatów i finalistów olimpiad krajowych na szczeblu centralnym a także na szczeblu międzynarodowym);
 • nowatorskie rozwiązania organizacyjne: w 4-letnim liceum od 2019 r. system klasowo-fakultatywny, nauka języków obcych w systemie lektoratowym (międzyoddziałowym lub w obrębie klasy), zajęcia z j. angielskiego z native speakerem;
 • współpraca z renomowanymi uczelniami w Polsce, takimi jak: AGH Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski i innymi instytucjami. ( np. Jagiellońskie Warsztaty z Matematyki i Informatyki prowadzone na terenie uczelni  przez nauczycieli akademickich, Rok zerowy AGH z matematyki i chemii – prowadzony na terenie szkoły, Warsztaty laboratoryjne z fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w szkole, współpraca z kołem naukowym historyków UJ, działalność w klubach historycznych Fundacji Moczarskich, Debaty Oksfordzkie pod Patronatem KUL, współpraca z IPN Rzeszów oraz Muzeum Podkarpackim w Krośnie i Biblioteką Wojewódzką w Krośnie;
 • współpraca z Uniwersytetem Stanowym Iowa w USA w ramach której studenci amerykańscy odbywają dwumiesięczne praktyki pedagogiczne w naszej szkole ( zajęcia są prowadzone w języku angielskim);
 • duża ilość zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, olimpijskich, artystycznych i sportowych oraz warsztatów przygotowujących do matury;
 • realizowanie indywidualnych programów nauczania (IPN)  w oparciu o autorskie programy nauczycieli;
 • troska o rozwój osobowości i kultury osobistej uczniów;
 • doświadczona i dobrze wykształcona kadra nauczycielska z uprawnieniami egzaminatorów egzaminu maturalnego;
 • nowoczesna, skomputeryzowana baza dydaktyczna (doskonale wyposażone pracownie: biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne);
 • sale do nauki języków obcych wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne oraz w sprzęt audio; multimedialna pracownia geograficzna; ponadto, dwie sale gimnastyczne, dwie siłownie, boisko na placu szkolnym do gry w badminton;
 • łatwy dostęp do źródeł informacji (bogaty księgozbiór biblioteczny, Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w komputery z łączem internetowym oraz z salą projekcyjną);
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego oraz dyżurów nauczycielskich podczas przerw lekcyjnych;
 • dogodny plan lekcji ( zajęcia obowiązkowe od 8.00 – 14.15, lekcja 8-ma występuje rzadko, nauka na jedną zmianę).

Ostatnio realizowane projekty:

 • współpraca z Uniwersytetem Stanowym Iowa – zajęcia prowadzone przez studentów amerykańskiej uczelni w ramach praktyk nauczycielskich;
 •  Jagiellońskie Warsztaty z Matematyki i Informatyki prowadzone na terenie uczelni  przez nauczycieli akademickich;
 •  Rok zerowy AGH z matematyki i chemii – prowadzony na terenie szkoły;
 • wykłady i zajęcia laboratoryjne z fizyki organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski;
 •  zajęcia z matematyki, prowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 •  udział w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • warsztaty ekologiczne w ramach współpracy z PWSZ  w Krośnie;
 • warsztaty biotechnologiczne w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie;
 • zajęcia w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala;
 • wykłady (wraz z pokazami) z chemii prowadzone przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London;
 • Śpiewająca Polska - warsztaty artystyczne;
 • spektakle teatru szkolnego „Marysia” wystawiane dla mieszkańców Krosna;
 • Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne - trzyletni cykl zajęć z matematyki;
 • Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa – współpraca z WSPiA w Przemyślu;
 • Comenius "See you - See me" (Polska-Niemcy-Słowacja-Turcja-Irlandia);
 • Erasmus + – projekt unijny pt. „My głodni” We The Hungry (kraje uczestniczące: Polska-Turcja);
 • Erasmus + – You – Topia;
 • Erasmus + – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej;
 • współpraca polsko – niemiecka;
 • współpraca polsko – łotewska;
 • edukacyjno - językowe wyjazdy zagraniczne;
 • Turniej Debat Oksfordzkich o Nagrodę Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie;
 • współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – wykłady prowadzone przez pracowników akademickich;
 • organizacja w szkole cyklicznych konkursów dla gimnazjum i szkół podstawowych popularyzujących nauki matematyczno-przyrodnicze oraz humanistyczne, takie jak: Konkurs Matematyczny NABOJ, Konkurs Przyrodniczy im. Prof. A. Szeptyckiego, Konkurs „Antyk od słowa do dzieła”, Konkurs anglojęzyczny „Talent show” oraz dla szkół średnich: Turniej Debat Oksfordzkich i etap okręgowy Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH.


 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wystawa grafiki Barbary Komanieckiej

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Salonik Artystyczny KBP, ul. Wojska Polskiego 41 więcej
 •  
 • Internet bez hejtu – zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

  Termin: 2021-03-03
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • NOWY TERMIN KONCERT ANDRZEJ PIASECZNY AKUSTYCZNIE - PRZENIESIONY Z 13 LISTOPADA 2020

  Termin: 2021-03-04
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie - warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-11 lat

  Termin: 2021-03-05
  Miejsce: Wydarzenie online więcej
 •  
 • KSIĘŻNICZKA CZARDASZA_spektakl przeniesiony z 5.X.2020

  Termin: 2021-03-12
  Miejsce: RCKP więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej