• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Ks. B. Markiewicza

Adres: ul. Grodzka 6, 38-400 Krosno

Telefon: 0-13 43-683-46

Faks: 0-13 43-683-43

E-mail: krosnoklo@poczta.onet.pl

WWW: katolik-krosno.pl; facebook.com/katolikkrosno

Organ prowadzący: Zgromadzenie Św. Michała Archanioła

Dyrektor: ks. Marek Czaja

W wychowaniu (...) chodzi o to,
aby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem,
o to, aby bardziej „był”,
a nie tylko więcej „miał”
- aby więc poprzez wszystko,
co „ma”, co „posiada”,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem
- to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”.

                                                                              Jan Paweł II

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

 • promującą chrześcijański system wartości;
 • wspomagającą rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;
 • tworzącą pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze;
 • budującą więzi między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • wychowującą młodzież w poszanowaniu chrześcijańskich wartości, tradycji, historii i kultury narodowej, uczącą jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych  i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
 • wspierającą działania wychowawcze rodziny;
 • umożliwiającą uczniom potrzebującym pomocy indywidualne wsparcie;
 • wspierającą młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej.

 

NASZA OFERTA:
 

 • wychowanie w duchu zasad etyki chrześcijańskiej;
 • nauczanie w atmosferze wspólnoty uczniów i nauczycieli;
 • preferowanie zasady indywidualnego podejścia do ucznia z uwzględnieniem jego szczególnych uzdolnień kierunkowych;
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • jednozmianowy rytm nauczania;
 • do 24 uczniów w klasie;
 • rozszerzony program nauczania języków obcych i technologii informacyjnej w grupach (w zależności od stopnia zaawansowania);
 • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych;
 • pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym;
 • biblioteka i siłownia;
 • współpraca z Radą Szkół Katolickich (Parlament Młodzieży, Forum Młodzieży, warsztaty dziennikarskie);
 • współpraca z poradniami specjalistycznymi i instytucjami prewencji;
 • realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych;
 • obozy językowe, turystyczne i integracyjne.

O nas słów kilka ...

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Szkoła rozpoczęła działalność w dniu 01.09.1997 r.
Na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie założycielem i właścicielem szkoły, a Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie zostało przekazane Zgromadzeniu Księży Michalitów. We wrześniu 1999 r. szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Grodzkiej 6. W dniu 26.03.2001 r. odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły. Aktu poświęcenia dokonali: abp Józef Michalik Metropolita Przemyski i Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Tomaszewski.

 

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, tj.: realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; realizuje ramowy plan nauczania; stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; prowadzi ustawowo przewidzianą dokumentację przebiegu nauczania; przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w stosownych przepisach.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - KARTONOWY BRAT BLIŹNIAK 1:1

  Termin: 2020-07-22
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ZAGINIONA DZIEWCZYNA

  Termin: 2020-07-23
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej