• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

Analizy i Raporty

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 2018/2019

Publikujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Krosno za miniony rok szkolny (2018/2019), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 11 ust. 7  ustawy Prawo oświatowe, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 2017/2018

Publikujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krosno za miniony rok szkolny (2017/2018), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 11 ust. 7  ustawy Prawo oświatowe, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 2016/2017

Publikujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krosno za miniony rok szkolny (2016/2017), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 11 ust. 7  ustawy Prawo oświatowe, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 2015/2016

Publikujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krosno za miniony rok szkolny (2015/2016), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-d ustawy o systemie oświaty, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania

raport__17.10.2016_-podpisany.pdf

RAPORT

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 2014/2015

Publikujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krosno za miniony rok szkolny (2013/2014), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-d ustawy o systemie oświaty, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania

raport_2015_-_20._10.2015_ost..pdf

RAPORT

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

Publikujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krosno za miniony rok szkolny (2013/2014), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-d ustawy o systemie oświaty, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania

raport_2014_-24.10_ost..pdf

RAPORT

Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013

Publikujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krosno za miniony rok szkolny (2012/2013), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-d ustawy o systemie oświaty, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012

Przedstawiamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krosno za poprzedni rok szkolny (2011/2012), w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-d ustawy o systemie oświaty, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie realizacji zadań o światowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2010/2011

Prezentujemy informację, która stanowi praktyczne kompendium wiedzy o aktualnym stanie krośnieńskiej oświaty. Zakres przedstawionych danych pozwala na analizę porównawczą z materiałem przedstawionym Radzie Miasta Krosna w roku 2009 i 2010. Niniejsze opracowanie daje możliwość zapoznania się z zakresem zadań jakie realizowane są zarówno przez jednostki oświatowe jak i przez Urząd Miasta.

Strategia oświatowa Miasta Krosna

Poniżej prezentujemy Strategię oświatową Miasta Krosna na lata 2011 - 2016. Dokument został uchwalony na sesji Rady Miasta Krosna w dniu 31.08.2011, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/223/11

Strategia oświatowa Miasta Krosna na_lata_2011_2016

Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia za wyniki w roku szkolnym 2009/2010

Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Krosno realizuje od 2005r. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie   Gminy   Krosno  ma  na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Przyznawana jest na  podstawie   art. 90b ustawy    z  dnia   7   września   1991 r. o   systemie oświaty,  ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 

Pliki do pobrania

informacja_-_stypendia.pdf

Planowane do realizacji w roku 2010 zadania remontowe w jednostkach oświatowych

W budżecie Gminy Krosno na rok 2010 na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostały zaplanowane środki przeznaczone na dofinansowanie remontów prowadzonych przez dyrektorów w  łącznej wysokości  280 000 złotych
 

Pliki do pobrania

planowane_remonty_2010r..pdf

Informacja o stanie realizacji zadań o światowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2009/2010

W informacji  przedstawiono miejski system oświaty w roku szkolnym 2009/2010 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na nowy rok szkolny, wyniki  sprawdzianów i  egzaminów zewnętrznych szkół krośnieńskich oraz wybrane zagadnienia oświatowe realizowane  bezpośrednio przez organ wykonawczy samorządu krośnieńskiego. 


Informacja o stanie krośnieńskiej oświaty

Zadania oświatowe Gminy Krosno ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2008/2009 i priorytetów Strategii Oświatowej na lata 2004-2009

Informacja o bibliotekach w krośnieńskich szkołach

Analiza organizacji, funkcjonowania i wyposażenia szkolnych bibliotek  została dokonana w oparciu o materiały zebrane ze szkół w okresie bezpośrednio poprzedzającym przygotowanie informacji (listopad 2009 r.), i dane statystyczne SIO (2008 i 2009).

 

Pliki do pobrania

biblioteki_inf.pdf

Formy edukacji dorosłych

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił rozwój szkolnictwa dla dorosłych. Rynek pracy wymusza podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie dodatkowych uprawnień jak również rosną aspiracje zawodowe ludzi dorosłych oraz dostępność do różnych form kształcenia dorosłych zarówno w systemie szkolnym jak i pozaszkolnym.

Pliki do pobrania

formy_edukacji_doroslych.pdf

Zmiany w strukturze zatrudnienia oraz koszty wynagradzania nauczycieli

Warunkiem prawidłowego procesu edukacji i zapewnienia wysokiej jakości pracy szkół i przedszkoli są starannie wykształceni nauczyciele. Ze względu na niż demograficzny, zmiany organizacyjne oraz możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę zmniejsza się zatrudnienie w krośnieńskich szkołach.

Zmiany podstawy programowej w przedszkolu i szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem sześciolatków

Nowa podstawa obowiązuje w przedszkolach oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 2012 r. reforma obejmie szkoły ponadgimnazjalne. Nowe programy i podręczniki będą  wchodzić do kolejnych klas szkoły podstawowej przez sześć lat, a do gimnazjum przez trzy.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej